Podmienky použitia

Váš prístup a používanie tejto stránky podlieha nasledujúcim podmienkam použitia („Podmienky použitia“) a všetkým príslušným zákonom. Prístupom a prehliadaním stránky súhlasíte bez obmedzenia s podmienkami použitia uvedenými nižšie.

LICENCIA A PRÍSTUP NA WEBSTRÁNKU

Dávame Vám obmedzenú licenciu na prístup a osobné užívanie webstránky avšak nie na sťahovanie (okrem automatického ukladania údajov do dočasnej pamäte prehliadača) a úpravu stránky, okrem výslovného písomného súhlasu BIATEC WATCHES, S.R.O. Táto licencia nezahŕňa akýkoľvek predaj alebo komerčné užívanie stránky alebo jej obsahu; akékoľvek zbieranie a použitie zoznamu produktov, popisu, cien; akékoľvek odvodené užívanie webstránky alebo jej obsahu; akékoľvek sťahovanie alebo kopírovanie údajov. Táto webstránka alebo akákoľvek časť tejto webstránky nemôže byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predaná, sprístupnená alebo iným spôsobom zneužitá pre žiadne komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu BIATEC WATCHES, S.R.O. Akékoľvek neautorizované užívanie má za následok ukončenie povolenia alebo licencie udelenej BIATEC WATCHES, S.R.O.

Je Vám udelené obmedzené, odvolateľné, neexkluzívne právo vytvoriť hyperlink na domovskú stránku tejto webstránky, pokiaľ link nezobrazuje BIATEC a BIATEC WATCHES, S.R.O., jej vlastníkov alebo ich produkty alebo služby nesprávnym, zavádzajúcim, poškodzujúcim alebo inak hanlivým spôsobom. Nemôžete použiť BIATEC logo alebo iný patentovaný dizajn alebo ochrannú známku ako súčasť linku bez nášho výslovného písomného súhlasu.

AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetok obsah nachádzajúci sa na tejto stránke, vrátane ale nie výslovne, textov, grafických úprav, lôg, ikoniek tlačidiel, obrázkov, audio a videoklipov, digitálneho sťahovania, data kompilácií, a softwaru, je vlastníctvom BIATEC WATCHES, S.R.O. alebo jeho dodávateľov obsahu a je chránený právom Slovenskej republiky ako aj medzinárodným autorským právom. Všetok software použitý na tejto webstránke je vlastníctvom BIATEC WATCHES, S.R.O. alebo jeho dodávateľov softwaru a je chránený právom Slovenskej republiky ako aj medzinárodným autorským právom.

Známky uvedené na našej stránke sú registrované ochranné zámky BIATEC WATCHES, S.R.O. alebo jej vlastníkov, v Slovenskej republike alebo zahraničí. Všetky ostatné známky, ktoré nie sú vlastníctvom BIATEC WATCHES, S.R.O. alebo jej dodávateľov, ktorí sa nachádzajú na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov, ktorí môžu ale nemusia byť vo vzťahu, v spojení, alebo sponzorovaní BIATEC WATCHES, S.R.O.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Použitie tejto webstránky je na Vaše vlastné riziko. BIATEC WATCHES, S.R.O. a jej reprezentanti negarantujú aktuálnosť a presnosť obsahu. BIATEC WATCHES, S.R.O. sa špeciálne zrieka zodpovednosti za akékoľvek chyby a omyly v obsahu na tejto stránke. Ani BIATEC WATCHES, S.R.O., ani žiadna tretia strana zakomponovaná na vytvorení tejto stránky a jej obsahu či funkčnosti nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vznikajúce použitím alebo nemožnosťou použitia tejto stránky. Všetko na tejto webstránke je poskytnuté „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU.

BIATEC WATCHES, S.R.O. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za žiadne škody za možné vírusy, ktoré môžu infikovať počítač vybavenie alebo iný majetok z dôvodu vášho prístupu, používania alebo prehliadania tejto webovej stránky alebo vaše sťahovania akýchkoľvek materiálov, dát , textov, obrázkov, videi alebo audia z týchto webových stránok.

POPIS PRODUKTOV A SLUŽIEB

Stránka odkazuje na produkty/služby, ktoré sú vo všeobecnosti dostupné pre nákup v Slovenskej republike a niektorých ďalších krajinách, avšak nemusia byť dostupné vo vašej konkrétnej krajine resp. lokalite. Odkazy na akékoľvek produkty alebo služby na tejto stránke nezahŕňajú alebo negarantujú, že tieto produkty alebo služby budú k dispozícii kedykoľvek vo vašej konkrétnej lokalite. Z tohto dôvodu by ste mali zistiť u Vášho lokálneho autorizovaného predajcu BIATEC dostupnosť konkrétnych produktov/služieb vo Vašej lokalite.

Negarantujeme, že popis alebo iný obsah na tejto stránke je presný, kompletný, dôveryhodný, aktuálny alebo bezchybný. Vlastnosti a technické údaje produktov popísané alebo znázornené na tejto stránke sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.