Golden ratio Limited Edition

Biatec Golden ratio / Zlatý rez

navrhnuté Mgr. art. Michalom Staškom

Exkluzívna Limitovaná Edícia
Dizajn od Mgr. art. Michala Staška
Michal Staško - slovenský dizajnér

Som slovenský dizajnér pôsobiaci na Slovensku a v Českej republike. Dizajnu sa profesionálne venujem od roku 1996.

Ponúkam kreatívne služby v oblastiach produktového, priemyselného designu, návrhy interiérov a designu nábytku.
Som držiteľom ocenenia RedDot Design Award winner 2013 v kategórii product design, za produkt 3k od firmy TULI.

 

Rozhovor so mnou si môžete prečítať tu.

Čo robí jediné číslo tak zaujímavé, že Gréci v staroveku, renesanční umelci, astronóm z 17. storočia a mnohí iní, o ňom písali?

 

Je to číslo, ktoré má mnoho pomenovaní. Toto „zlaté“ číslo, číslo 1.61803399, reprezentované gréckym písmom Phi, je známe ako zlatý rez, zlaté číslo, zlatá proporcia, zlatá medaila, zlatá časť, božská proporcia a božská časť. Písali o ňom Euklid v „Základoch“ okolo 300 B.C., Luca Pacioli, súčasník Leonarda Da Vinci, v knihe „De Divina Proportione“ z roku 1509 a Johannes Kepler okolo roku 1600.

Biatec Golden Ratio Vitruvian Man 02

V roku 1509 Luca Pacioli napísal knihu, ktorá hovorí o čísle ako o „božskom pomere“, ktorú ilustroval Leonardo da Vinci. Da Vinci ho neskôr nazval „sectio aurea“ alebo zlatý rez. Zlatý rez bol použitý na dosiahnutie rovnováhy a krásy v mnohých renesančných obrazoch a sochách. Samotný Da Vinci použil zlatý rez, aby definoval všetky proporcie v jeho poslednej večeri vrátane rozmerov stola a pomerov stien a pozadia. Zlatý rez sa tiež objavuje vo vitruvianskom mužovi a v Mone Lise. Medzi ďalších umelcov, ktorí používali zlatý rez, patrili Michelangelo, Raphael, Rembrandt, Seurat a Salvador Dali.

Biatec Golden Ratio Architecture 02

Starogrécka architektúra používala zlatý rez na určenie vhodných dimenzionálnych vzťahov medzi šírkou budovy a jej výškou, veľkosťou stĺpov a dokonca aj polohou stĺpov. Konečným výsledkom je budova, ktorá ma ideálne proporcie. Neoklasická architektúra rovnako používala tieto princípy.

Biatec Golden Ratio Shell 02

Unikátne vlastnosti zlatého rezu poskytujú ďalší príklad. Tento tvar, obdĺžnik, v ktorom je pomer strán a/b rovný zlatému rezu (fí), môže viesť k procesu, ktorý sa môže opakovať do nekonečna a ktorý nadobúda formu špirály. Nazýva sa to logaritmická špirála, a nachádza sa všade v prírode. Steny mušlí kopírujú logaritmickú špirálu, rovnako ako slimák vnútorného ucha. Rovnako je to viditeľné na rohoch určitých kôz a v tvaroch niektorých pavúkov.

Biatec Golden Ratio Galaxy 02

Nie je prekvapujúce, že špirálové galaxie tiež kopírujú zlatý rez. Mliečna dráha má niekoľko špirálovitých ramien, každá z nich je logaritmická špirála s hodnotou približne 12 stupňov. Zaujímavosťou je, že špirálové galaxie sa zdajú byť v rozpore s newtonovskou fyzikou. Už v roku 1925 si astronómovia uvedomili, že vzhľadom na to, že uhlová rýchlosť otáčania galaktického disku sa mení s odstupom od stredu, radiálne ramená by sa mali zakriviť, keď sa galaxie otáčajú. Následne, po niekoľkých rotačných pohyboch, by sa špirálové ramená mali začať krútiť okolo galaxie. Ale nekrútia, vzniká problém s krútením. Zdá sa, že hviezdy sa na vonkajšej strane pohybujú rýchlejšie, než sa očakávalo, ide o unikátny znak vesmíru, ktorý pomáha zachovať jeho tvar.

Biatec Golden Ratio Woman 02

Tváre, ľudské aj zvieracie, majú príklady zlatého rezu. Ústa a nos sú umiestnené na zlatom reze vzdialenosti medzi očami a spodnou časťou brady. Podobný pomer je možné vidieť z boku tváre a dokonca aj oko a ucho kopírujú zlatý rez. Za zmienku stojí aj, že telo každého človeka je odlišné, ale priemerné hodnoty medzi populáciou majú tendenciu k fí. Rovnako je známe, že čím viac sa naše proporcie bližšie k fí, tým viac ich vnímame ako atraktívne. Napríklad najkrajšie úsmevy sú tie, v ktorých sú stredné rezáky 1,618 násobne širšie než postranné rezáky, ktoré sú 1,618 širšie ako špicáky, rovnako by sme mohli pokračovať smerom dnu. Je celkom možné, že z evolučno-psychologického pohľadu si všímame fyzické formy, ktoré dodržiavajú zlatý pomer ako potenciálny ukazovateľ reprodukčnej kondície a zdravia.